Vergaderdata AB

Algemeen Bestuur RDOG HM

Het AB RDOG en het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid HM vullen hetzelfde vergaderblok.
Afspraak is dat het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid start na de lunch en dat het AB RDOGHM aansluitend het tweede deel van het blok vult.

Het tijdblok voor zowel het PPG HM en het AB RDOG HM is in 2018 van 12.30 tot 15.30 uur.
12.00 uur inloop en lunch
12.30 uur PPG HM
14.00 uur AB RDOG HM (tijdstip eerder of later afhankelijk van het PPG HM voorafgaand)

Data en locaties

  • Woensdag 6 februari 2019
  • Woensdag 27 maart 2019
  • Woensdag 3 juli 2019
  • Woensdag 30 oktober 2019
  • Woensdag 11 december 2019