Benchmark GGD’en: opvallende resultaten GGD Hollands Midden

Benchmark GGD’en: opvallende resultaten GGD Hollands Midden

GGD’en monitoren al sinds 2012 de kwaliteit van hun werk. Dit doen zij om de twee jaar met de Benchmark voor GGD’en.

 

 Opvallende uitkomsten

In december 2020 is de benchmark over 2019 gepubliceerd. De meest opvallende uitkomsten voor onze regio zijn geëvalueerd en er is gekeken wat we met de uitkomsten kunnen en willen doen. De resultaten van de evaluatie zijn opgenomen in de oplegger Benchmark GGD 2019

 

 Regionaal en lokaal maatwerk

Er zijn 25 GGD’en in Nederland; een landelijk dekkend netwerk. De Wet Publieke Gezondheid schrijft voor welke taken de gemeenten aan de GGD moeten toewijzen. Deze taken worden landelijk uniform uitgevoerd. Dat pakket is verbonden met andere taken die de GGD’en van oudsher verrichten. Zo zijn het ministerie van VWS en de gemeenten samen verantwoordelijk voor de publieke gezondheid.

De taken die de GGD’en voor gemeenten in hun regio’s uitvoeren – collectief en/of op basis van maatwerk – zijn breed en voortdurend in ontwikkeling. Naast de basistaken, kunnen de taken die de GGD’en uitvoeren per regio dus variëren, omdat zij inspelen op de lokale en regionale behoeften in gemeenten.

 

Instrument om van elkaar te leren

Voor de Benchmark is voor elk van de vier pijlers en voor de veelvoorkomende taken een aantal indicatoren geselecteerd. Zo geeft de Benchmark een beeld van het werk van de GGD’en.
Doordat GGD’en regionaal en lokaal maatwerk leveren, zijn de werkzaamheden van de 25 GGD’en niet allemaal hetzelfde. Dit zien we natuurlijk terug in de Benchmark. Het betekent dat extra uitleg nodig is om de GGD’en te vergelijken.

Meer informatie? Neem contact op met Liesbeth Osse, coördinator Kwaliteit (RDOG HM), tel 06-1392 2878 of mail naar .