Benoeming nieuwe leden Dagelijks, Algemeen bestuur en Bestuursadviescommissies

Benoeming nieuwe leden Dagelijks, Algemeen bestuur en Bestuursadviescommissies

De bijeenkomst werd tevens benut om alle aanwezigen (zowel bestuurders als ambtenaren)  te informeren over wie Hecht is en wat zij doet. Op deze manier is er direct een basis gelegd voor een goede samenwerking tussen gemeenten en Hecht op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid.

Nieuw bestuur

Kijk voor de namen en gezichten van de nieuwe leden van het AB en DB op wijzijnhecht.nl