Bijeenkomst voor gemeenten over maatschappelijke effecten van corona op volksgezondheid

Bijeenkomst voor gemeenten over maatschappelijke effecten van corona op volksgezondheid
No video selected.

Het Team Maatschappelijke Effecten, onderdeel van de RVE Corona van de RDOG HM, organiseert op 11 februari een online bijeenkomst voor gemeenten. Onderwerp is: Gezond de coronacrisis door, de maatschappelijke effecten van corona op de volksgezondheid.

Doel van de bijeenkomst is het geven van informatie over de stand van zaken, het delen van kennis over de gevolgen en de te nemen (beleids)maatregelen om de fysieke en mentale gezondheid te bevorderen. Met speciale aandacht voor de (nieuwe) kwetsbare groepen.

 

Voorlopig programma

  • De maatschappelijke effecten van de coronacrisis op de lichamelijke en mentale gezondheid.
  • Hoe kunnen we de mentale gezondheid verbeteren? Presentatie door Jaap van der Stel, lector Geestelijke Gezondheidszorg Hogeschool Leiden.
  • De praktijk: Wie zijn de kwetsbare groepen? in gesprek met een ervaringsdeskundige en professional uit het medisch/ sociaal domein.
  • Afsluiting: welke lessen kunnen we trekken? Wat behoeft extra aandacht en wat is hiervoor nodig?

Doelgroep zijn de in de gemeente betrokken ambtenaren bij de coronacrisis, ambtenaren gezondheidsbeleid, jeugd, onderwijs en maatschappelijke zorg, communicatieadviseurs en samenwerkingspartners, zoals welzijnswerk, sociale wijkteams en buurtsportcoaches.

 

Deelnemen

De online bijeenkomst is op 11 februari van 13.00- 15.00 uur. Deelname is gratis. Opgeven kan tot 8 februari 2021 via dit aanmeldformulier.
Het definitieve programma en de link worden t.z.t. naar u toegestuurd.