JGZ monitoringsrapportage beschikbaar in dashboard

JGZ monitoringsrapportage beschikbaar in dashboard

Trends in maatschappelijke indicatoren JGZ

De nieuwe JGZ monitoringsrapportage is te vinden in het dashboard en geeft u per gemeente inzicht in de indicatoren Jeugdgezondheid. Deze indicatoren worden gebruikt voor het sturen op het beoogde maatschappelijke effect ‘Kinderen groeien gezond op’. De gemeenten van Hollands Midden hebben dit maatschappelijk effect als gezamenlijk doel opgesteld in de Agenda 2020 ‘Gezond GeregelD’. Net als in 2018 zijn de indicatoren ingedeeld in de dimensies van ‘Positieve Gezondheid’.

Vorig jaar verscheen de eerste (een nulmeting) JGZ monitoringsrapportage in PDF-formaat. Dit jaar is de tweede meting beschikbaar, nu zowel in PDF als online. Sommige cijfers zijn dit jaar voor het eerst beschikbaar, zoals het percentage jongeren dat vertrouwen heeft in de toekomst. Voor andere indicatoren, zoals voor ouders die aangeven zich zeker te voelen over de opvoeding is nu ook een trend voor twee jaar beschikbaar. Voor overgewicht bij jeugd is de trend al meerdere jaren te volgen.

Ontwikkelingen

Naast de cijfers geven we mogelijkheden om te kunnen sturen op het integrale lokale gezondheidsbeleid. Sommige gemeenten zijn lokaal succesvol in de sturing op indicatoren. Dit zijn ‘Best Practices’ die ook zichtbaar zijn in het dashboard.

Delen van cijfers

De online versie maakt het mogelijk om de indicatoren te delen op sociale media (Facebook, Twitter en LinkedIn) of als link in een mail. De mogelijkheid bestaat ook om de informatie te downloaden als PDF, Excel of als CSV bestanden.

Afbeelding JGZ monitoringsrapportageL

Bij vragen over deze monitor, kunt u terecht bij Irma Paijmans, onderzoeker Publieke Gezondheid via .