Monitor maatschappelijke zorg Holland Rijnland

Monitor maatschappelijke zorg Holland Rijnland

Kerncijfers

In de monitor zijn cijfers te vinden over het aantal huisuitzettingen per gemeente en het aantal huishoudens met een betaalrisico. Ook geven de cijfers inzicht in het percentage sociale huurwoningen (domein WONEN). Het aantal mensen dat hulp krijgt i.v.m. schulden en het aantal huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum in uw gemeente vindt u ook in de monitor (domein GELD), net als bijvoorbeeld het aantal bezoekers uit een gemeente dat gebruik maakt van de Psychiatrische Eerste Hulp (domein GEZONDHEID) en het aantal inbewaringstellingen bij de GGZ (domein VEILIGHEID).

Ontwikkelingen

De online monitor bevat al veel informatie maar wordt nog verder ontwikkeld. Zo zullen we in het najaar 2019 toelichtingen toevoegen. Door te klikken op een kerncijfer wordt dan in één oogopslag duidelijk hoe een gemeente het doet in vergelijking met andere gemeenten in het gebied van Holland Rijnland en wordt extra uitleg gegeven over het betreffende kerncijfer.

Monitor Maatschappelijke ZorgL

Bij vragen over deze monitor, kunt u terecht bij Nienke Terpstra, onderzoeker Publieke Gezondheid via .