Nieuws over programma RDOG2024 (juni 2020)

Nieuws over programma RDOG2024 (juni 2020)

Klankbordgroep RDOG2024

Op 7 mei heeft de eerste klankbordgroep RDOG2024 plaats gevonden. De sessie was een eerste kennismaking en spraken we over het doel van de klankbordgroep. Een aantal programmalijntrekkers heeft zichzelf voorgesteld aan de hand van een filmpje of een live-pitch.

We hebben een toelichting gegeven over de opbouw van het programma, het gebruik van de projectcanvas en de rol en invloed van de klankbordgroep.

Het is goed om te zien dat alle sectoren van de organisatie vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep en dat alle leden zin hebben om mee te denken. Zo zorgen we er samen voor dat de programmadoelen van het programma RDOG2024 zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften die er zijn.

 

Vooruitblik naar de volgende sessie

In de volgende sessie, die op 11 juni plaats vindt, gaan we de inhoud in en bespreken we enkele ingevulde projectcanvassen (projectplannen) over bijvoorbeeld doel en ambitie van de verschillende projecten.

 

Het programmateam RDOG2024