Nieuws over programma RDOG2024 (mei 2020)

Nieuws over programma RDOG2024 (mei 2020)

Wat is het programma RDOG2024?

De RDOG wil ook in de toekomst een relevante organisatie zijn, die met haar kennis en kunde een waardevolle bijdrage levert aan een gezond en veilig Hollands Midden.

Daarom heeft het bestuur opdracht gegeven om te onderzoeken wat ervoor nodig is om in 2024 een gezonde en betrouwbare, wendbare en datagedreven organisatie te zijn. Dit heeft geleid tot het veranderprogramma RDOG2024.

De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen, zodat inwoners merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van de RDOG voor de opdrachtgevers op een moderne, datagedreven wijze worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten.

Meer informatie over het programma kunt u teruglezen in de businesscase en het programmaplan, die op 25 maart jl. goed zijn gekeurd door het algemeen bestuur van de RDOG.

Voortgang programma

De programmalijntrekkers zijn druk bezig met de bemensing van de 32 projecten die in dit programma opgepakt zullen worden. Een aantal projecten was al opgestart voor aanvang van het programma, deze zullen doorgezet worden onder de paraplu van het programma. In de uitvoering wordt nauwe samenwerking gezocht met gemeenten door bijvoorbeeld ambtenaren plaats te laten nemen in de projectgroepen.