Bestuursadviescommissies

Het algemeen bestuur heeft drie adviescommissies ingesteld. Er is een auditcommissie en er zijn twee bestuursadviescommissies (BAC’s); een BAC Publieke Gezondheid en een BAC Zorg en Veiligheid.

De informatie over de bestuursadviescommissies vindt u hieronder.