Bestuursadviescommissies

In het algemeen bestuur van 23 september 2020 is besloten om per 2021 twee bestuursadviescommissies (BAC’s) in te stellen. Het gaat om een BAC Publieke Gezondheid en een BAC Zorg en Veiligheidshuis.

Beide BAC’s hebben een eigen scope en samenstelling. Informatie vindt u in onderstaande documenten.

Dit besluit betekent dat het PPG (Portefeuillehouder Publieke Gezondheid) overleg per 2021 komt te vervallen.