Vergaderdata AB

Algemeen Bestuur RDOG HM

Het AB RDOG en het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid HM vullen hetzelfde vergaderblok.
Afspraak is dat het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid start na de lunch en dat het AB RDOGHM aansluitend het tweede deel van het blok vult.

Het tijdblok voor zowel het PPG HM en het AB RDOG HM is in 2018 van 12.00 tot 15.30 uur.
12.00 uur inloop en lunch
12.30 uur PPG HM
14.00 uur AB RDOG HM (tijdstip eerder of later afhankelijk van het PPG HM voorafgaand)

Data en locaties

  • Woensdag 7 februari 2018
  • Woensdag 28 maart 2018
  • Woensdag 23 mei 2018 wel PPG HM van 12.00 tot 14.00 uur. Het AB RDOG HM vervalt omdat in meerder gemeenten nog geen college is geïnstalleerd. Nieuwe datum voor het AB wordt woensdag 6 juni 2018 (waarschijnlijk van 12.00 tot 13.00 uur. Tijdstip wordt namelijk nog geïnventariseerd).
  • Woensdag 4 juli 2018
  • Woensdag 31 oktober 2018
  • Woensdag 12 december 2018