Vergaderdata AB

No video selected.

Algemeen Bestuur RDOG HM

Het AB RDOG en het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid HM vullen hetzelfde vergaderblok.
Afspraak is dat het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid start na de lunch en dat het AB RDOG HM aansluitend het tweede deel van het blok vult.

Het tijdblok voor zowel het PPG HM en het AB RDOG HM is van 12.30 tot 16.00 uur.
Inloop met lunch van 12.00 tot 12.30 uur
Start vergadering PPG HM 12.30 – 14.30 uur
Aansluitend vergadering AB tot 16.00 uur

Data en locaties

  • Woensdag 25 maart 2020
  • Woensdag 1 juli 2020
  • Woensdag 9 september 2020
  • Woensdag 28 oktober 2020
  • Woensdag 9 december 2020