Wijziging gemeenschappelijke regeling

Het AB van de RDOG HM heeft in 2014 besloten om in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio HM de gemeenten een wijzigingsvoorstel voor de gemeenschappelijke regeling voor te leggen.

Zowel de GR veiligheidsregio als de GR RDOG HM worden in dit voorstel in samenhang aangepast, merendeels om ze weer in overeenstemming te brengen met het gewijzigde wettelijk kader.

Onderstaand de stukken zoals verzonden naar het AB veiligheidsregio. De vastgestelde stukken zijn na besluitvorming op 13 februari 2014 aan de gemeenten verzonden.

De stukken bevatten:

  1. Integrale toelichting wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM
  2. Concept-raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG
  3. Concept-raadsbesluit wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM (incl. integrale teksten gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM)

De wijziging GR is definitief geworden doordat de afzonderlijke gemeenten de gewijzigde GR in de periode februari 2014 - juli 2014 hebben vastgesteld.

Gemeenschappelijke regeling RDOG HM (pdf)