Aangepaste gemeenschappelijke regeling RDOG HM

 

Het AB van de RDOG HM heeft in 2020 besloten om een wijzigingsvoorstel voor de gemeenschappelijke regeling voor te leggen.

De vastgestelde stukken hebben inmiddels de  besluitvorming in alle gemeenten in de colleges en de raden doorlopen en is per 1-1-2021 in werking getreden.

 

De aangepaste regeling vindt u onder het kopje 'documenten'

U vindt deze via het menu op de linker helft bij documenten en dan doorklikken naar 'regelingen en verordeningen' .