Projecten en Programma’s Hecht GGD Hollands Midden

Project Op weg naar een Rookvrije Generatie Hollands Midden

Onze regio Hollands Midden is op weg rookvrij te worden.

Hecht GGD Hollands Midden ondersteunt dit van harte en moedigt gemeenten en kindomgevingen aan ook rookvrij te worden.

Kijk op ons platform naar uw gemeente en zie waar Hecht GGD HM bij kan ondersteunen.

Programma Gelijke kansen op gezondheid in Hollands Midden

We weten steeds meer over de kansen van mensen. Het maakt uit waar je wieg stond en hard werken leidt niet perse tot gelijke kansen.

Hecht GGD Hollands Midden wil samen met gemeenten en partners de kansongelijkheid aanpakken en zo ook gezondheidsverschillen verkleinen.

Panelonderzoek Hitte en Zonbescherming De resultaten van het meest recente panelonderzoek, over hitte en zonbescherming, vind je in de factsheet die hier te downloaden is.
Panelonderzoek Energiecrisis

De resultaten van het meest recente panelonderzoek, over de impact van de energiecrisis, vind je in de factsheet die hier te downloaden is.

Positieve Gezondheid & Alliantie Positieve Gezondheid ZHN

De Alliantie Positieve Gezondheid ZHN heeft de ambitie om in 2030 de meest positieve gezonde regio van Nederland te zijn.

Hecht GGD Hollands Midden is kernpartner in deze alliantie en trekker, samen met Reos.