Over HECHT HM

Wie zijn wij

Hecht bestaat uit:

 

Samenwerkingsverband

Hecht is de handelsnaam van RDOG Hollands Midden.

Hecht werkt in opdracht van 18 gemeenten in Hollands Midden. Dit samenwerkingsverband is beschreven in de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden

 

Onze missie

Een beter leven in Hollands Midden.

Alles wat wij doen, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.

 

hartjes in hand

Waar wij naar streven

 

Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid is een brede blik op gezondheid. Wij geloven dat gezond zijn meer is dan ‘niet ziek zijn’. Dat gezondheid niet alleen fysiek is, maar ook gaat om hoe mensen in hun omgeving functioneren. Of ze voldoende rust en zekerheid hebben en mentaal in balans zijn. Oftewel in staat zijn regie over hun leven te voeren. Natuurlijk is dat grotendeels een persoonlijke aangelegenheid. Maar niet iedereen kan alles zelf. Als maatschappij werken we daarom voortdurend aan de voorwaarden voor gezondheid en helpen daarbij. Dat vraagt om organisaties met een brede blik. En die brede blik – die stimuleren wij.

AdobeStock weegschaal G

 

Veiligheid door vooruitzien.

Veiligheid is een gegeven en een gevoel. Mensen voelen zich veilig als ze weten ‘hoe het zit’. Als ze vooruit kunnen zien, als ze begrijpen wat er kan gebeuren en daarop voorbereid zijn. Als ze weten dat zaken die met hun gezondheid te maken hebben, goed geregeld zijn. En als ze weten wat ze kunnen doen en wie ze om hulp kunnen vragen als het mis gaat. Die veiligheid – die bieden wij.

ALGEMEEN 08 TRANS G

Kansen door kennis.

In onze maatschappij zijn er allerlei mogelijkheden voor mensen om zich te ontwikkelen. Er is kennis over gezondheid, welbevinden en veerkracht, die zorgt dat mensen een stabiele basis in het leven kunnen vinden. Kennis over regelingen die zorgen dat mensen deel kunnen nemen aan de samenleving. Het gaat om het delen van díe kennis om kansen te creëren. Die kennis – die delen wij.

AdobeStock vogel uit kooi G