Algemene voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden RDOG Hollands Midden

De RDOG Hollands Midden hanteert Algemene inkoopvoorwaarden. In specifieke situaties, zoals bij de inkoop van ICT of werken, behoudt de RDOG Hollands Midden zich het recht voor om andere inkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren.
Algemene inkoopvoorwaarden RDOG Hollands Midden (pdf)

Algemene leveringsvoorwaarden RDOG Hollands Midden

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en/ of verrichten van diensten. De algemene leveringsvoorwaarden RDOG Hollands Midden zijn buiten toepassing verklaard voor levering van diensten aan gemeenten.
De RDOG Hollands Midden behoudt zich het recht voor om in specifieke situaties van de algemene leveringsvoorwaarden af te wijken of buiten toepassing te verklaren.
Algemene leveringsvoorwaarden RDOG Hollands Midden (pdf)

Betalingsvoorwaarden

In de Algemene Leveringsvoorwaarden RDOG HM wordt in artikel 14 verwezen naar de op 28 juni 2006 door het AB vastgestelde Betalingsvoorwaarden.
Betalingsvoorwaarden RDOG Hollands Midden (pdf)