Algemene voorwaarden

 

Wij doen graag zaken met u. Op deze pagina vindt u de algemene geldende voorwaarden. 

 

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

RDOG Hollands Midden hanteert de Algemene inkoopvoorwaarden VNG voor leveringen en diensten. In een addendum geeft de RDOG Hollands Midden aan in welke artikelen zij afwijkt van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden en op welke wijze.
Algemene inkoopvoorwaarden RDOG Hollands Midden (pdf)

Algemene inkoopvoorwaarden bij IT

RDOG Hollands Midden hanteert bij IT inkopen de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT), Versie 2016. In een addendum geeft de RDOG Hollands Midden aan in welke artikelen zij afwijkt van de GIBIT en op welke wijze.
Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) (pdf)

Algemene Voorwaarden bij Inhuur

RDOG Hollands Midden hanteert ook algemene voorwaarden bij inhuur.
Algemene Voorwaarden bij Inhuur (pdf)

 raderen blauwe lijn

Algemene leveringsvoorwaarden RDOG Hollands Midden

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en/ of verrichten van diensten. De algemene leveringsvoorwaarden RDOG Hollands Midden zijn buiten toepassing verklaard voor levering van diensten aan gemeenten.
De RDOG Hollands Midden behoudt zich het recht voor om in specifieke situaties van de algemene leveringsvoorwaarden af te wijken of buiten toepassing te verklaren.
Algemene leveringsvoorwaarden RDOG Hollands Midden (pdf)

Betalingsvoorwaarden

In de Algemene Leveringsvoorwaarden RDOG HM wordt in artikel 14 verwezen naar de op 28 juni 2006 door het AB vastgestelde Betalingsvoorwaarden.
Betalingsvoorwaarden RDOG Hollands Midden (pdf)

Beloningsbeleid

Het Algemeen Bestuur van Hecht bestaat uit portefeuillehouders van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. De leden van het Algemeen Bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap. Dit geldt ook voor leden van het Dagelijks Bestuur en leden van de Bestuurlijke Adviescommissies.

Medewerkers van Hecht vallen, afhankelijk van hun functie, onder de CAO SGO ofwel de CAO Ambulancezorg.