Freelancers en ZZP-ers

 

Hoe regelen we de arbeidsrelatie? 

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) stelt dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen verantwoordelijk zijn voor de arbeidsrelatie. Als gevolg hiervan moeten overeenkomsten afgesloten worden met freelancers en zzp’ers waarin de afspraken over de arbeidsrelatie zijn vastgelegd. De RDOG HM hanteert hiervoor de, door de Belastingdienst goedgekeurde, standaardovereenkomsten van de VNG.

Puzzelstukken 1

Voor freelancers en ZZP-ers zijn het inkoopbeleid, regels voor inkoopfacturen en de algemene inkoopvoorwaarden van de RDOG Hollands Midden van toepassing.