Inkoop

Organisatie en taak

Sectoroverschrijdende producten (producten die meerdere sectoren of afdelingen inkopen, zoals kantoorartikelen, schoonmaak, uitzendkrachten, software, onderzoeks- en adviesdiensten) worden centraal ingekocht. Sectorspecifieke producten worden decentraal (door de sector zelf) ingekocht.

De Inkoopcoördinator van de RDOG heeft als taak het (procedureel) verzorgen van de centrale inkoop. Inkoop is ondergebracht binnen de afdeling: Financiële en Algemene Zaken.

Inkoopcoördinator van de RDOG is Vincent Mulder ().

Algemene inkoopvoorwaarden RDOG Hollands Midden

De RDOG Hollands Midden hanteert Algemene inkoopvoorwaarden. In specifieke situaties, zoals bij de inkoop van ICT of werken, behoudt de RDOG Hollands Midden zich het recht voor om andere inkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren.

Algemene inkoopvoorwaarden RDOG Hollands Midden (pdf)