Inkoop

No video selected.

Organisatie en taak

Sectoroverschrijdende producten (producten die meerdere sectoren of afdelingen inkopen, zoals kantoorartikelen, schoonmaak, uitzendkrachten, software, onderzoeks- en adviesdiensten) worden centraal ingekocht. Sectorspecifieke producten worden decentraal (door de sector zelf) ingekocht.

De Inkoopcoördinator van de RDOG heeft als taak het (procedureel) verzorgen van de centrale inkoop. Inkoop is ondergebracht binnen de afdeling: Financiële en Algemene Zaken.

Inkoopcoördinator van de RDOG is Jeroen Vreeling ().

 

Algemene inkoopvoorwaarden RDOG Hollands Midden

Op de pagina Algemene voorwaarden staan onze Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten en Algemene inkoopvoorwaarden bij IT.