Kernwaarden

Een beter leven in Hollands Midden door gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. Dat bereiken we alleen als we samen doen wat nodig is. Als we een open blik hebben en denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen. Dit is de kern van ons handelen.

Ze zijn van toepassing op alles wat we denken, zeggen en doen. 

shutterstock 1761832928 kernwaarden samen doen wat nodig is beeldtaal grijs klein


Samen doen wat nodig is

Wij hechten waarde aan samenwerking als dat resultaat oplevert. Met iedere klant en iedere medewerker. Iedere gemeente en iedere ketenpartner. Samen komen we verder, omdat we samen meer weten en meer kunnen.

In die samenwerking zijn we duidelijk over waar we voor staan, wat onze opdracht én wat onze toegevoegde waarde is. We spreken onze verwachtingen ook uit naar de ander en zetten zo gezamenlijk in op een duurzaam resultaat.

shutterstock 1746554429 kernwaarden denken in oplossingen beeldtaal grijs klein
Denken in oplossingen

Wij tonen initiatief. We signaleren kansen en problemen en dragen oplossingen aan vanuit onze deskundigheid. We durven de ruimte te pakken om in actie te komen en zetten door.

Als het misgaat of we hulp nodig hebben, dan zeggen we dat. Zo creëren we een open cultuur, waarbij leren voorop staat en we daardoor als vanzelf in beweging komen om te doen wat nodig is.

shutterstock 1463378168 kernwaarden open blik beeldtaal grijs klein


Open blik


Wij hechten waarde aan een open blik. Om van waarde te kunnen zijn, stellen we vragen om te kunnen begrijpen. We luisteren aandachtig en vragen door, zonder vooroordeel. We zeggen niet wat iemand moet doen, maar stimuleren iemand om zelf na te denken en initiatief te nemen.

We zijn benieuwd naar de ander en tonen respect. Als een denkwijze niet de onze is, maken wij dingen bespreekbaar. We zijn daarbij hard op de inhoud en zacht op de relatie.